Prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal

Casapriscila va utiliza datele personale numai pentru scopul in care au fost colectate si va stoca datele doar atat cat este necesar pentru scopurile mai sus mentionate. Casapriscila se aliniaza prevederilor Regulamentului 2016/679/UE, care iti ofera mai multe avantaje si drepturi:
•    Confidentialitate
•    Securitate
•    Tansparenta
•    Conformitate
Ce date colectam?
•    Date personale inseamna orice informatie care poate fi legata de o persoana fizica identificata sau identificabila.
•    Datele personale includ toate tipurile de informatii ce se refera la persoana subiect, cum ar fi nume, prenume adresa, adresa de e-mail, numar de telefon, etc.
Principii pentru protectia datelor cu caracter personal:
•    Colectarea datelor personale se va efectua numai in scopurile specificate, explicite si legitime
•    Datele NU vor fi prelucrate de catre terti intr-o maniera incompatibila cu aceste scopuri;
•    Datele personale vor fi exacte, si actualizate (daca este necesar);
•    Procesarea datelor personale se va face într-o maniera legala, corecta si transparenta;
•    Toate datele personale vor fi pastrate confidential si stocate intr-un mod de inalta securitate;
•    Datele personale nu vor fi partajate tertilor decat in cazul in care acest lucru este necesar in scopul oferirii de servicii conform acordurilor existente intre parti;
•    Persoanele carora li se prelucreaza datele au dreptul la solicitarea accesului la datele personale, rectificarea si stergerea acestora, impotrivirea sau restrictionarea de la procesarea datelor, cat si de la dreptul de portabilitate al datelor.

Casapriscila va folosi datele cu caracter personal:
•    respectand confidentialitatea in legatura cu prelucrarea acestora;
•    respectand legislatia nationala in vigoare, precum si Regulamentul 2016/679/UE.